Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Weryfikacja i walidacja oprogramowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTLACSM-WWO-i
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Weryfikacja i walidacja oprogramowania
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

60 III 5 Wx; C+

Pełny opis:

Wykład / metoda werbalno-wizualna z przykładami rozwiązań, metoda seminaryjna)

Definicja jakości. Koncepcje i standardy w zarządzaniu jakością w projektach informatycznych.

Zapewnianie jakości w projektach informatycznych. Planowanie, weryfikacja i walidacja oraz podstawowe standardy.

Testowanie charakterystyk jakościowych. Charakterystyka i standardy.

Rodzaje narzędzi kontroli jakości oraz obszary ich zastosowań.

Atrybuty jakościowe oprogramowania. Metryki jakości oprogramowania.

Podstawy i organizacja testów. Proces testowy według podstawowych standardów.

Testowanie w cyklu życia oprogramowania. Poziomy i typy testów – charakterystyki i różnice.

Podstawowe techniki projektowania testów, charakterystyka i zastosowanie.

Podstawowe strategie zarządzania testowaniem.

Podstawowe zagadnienia związane z testowaniem wspieranym narzędziami. Automatyzacja testów.

Ocena produktu poddawanego testom oraz ocena testów.

Dokumentacja testów.

Doskonalenie jakości procesów organizacyjnych i procesu testowego. Charakterystyka standardów doskonalenia jakości.

Ćwiczenia / metoda praktyczna

Testowanie z użyciem asercji.

Testowanie klas z użyciem jednostkowych kodów testującego wygenerowanego automatycznie przy pomocy oprogramowanie NUnit.

Budowa modelu testów z wykorzystaniem współczesnego oprogramowania do wykonywania testów (np. Mocha, Karma)

Literatura:

Zmitrowicz K. Jakość projektów informatycznych. Rozwój i testowanie oprogramowania 2015

Roman A. Testowanie i jakość oprogramowania 2015

Bereza-Jarociński B., Wiszniewski B. Teoria i praktyka testowania programów 2006

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)