Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Układy określania współrzędnych - VI sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTATWSI-UOW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Układy określania współrzędnych - VI sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W16/+; C8/z; L6/z

Literatura:

Podstawowa:

A. M. Wiśniewski - Przetwarzanie informacji radiolokacyjnej, WAT 1995;

B.S. Gąsior - Układy określania współrzędnych, WAT 1980;

Zestaw rakietowy S125SC. Opis techniczny. WLOP 2000

Zestaw stacji r-lokacyjnych wykrywania i naprowadzania SURN 1S91M1. Opis techniczny, SSUiE 1974

Przeciwlotniczy wóz bojowy PRWB 9K33. Opis techniczny , SSUiE MON 1980

Uzupełniająca:

J. Darłak, A. Pienięzny - Teoria radiolokacji i radionawigacji. Zbiór zadań, WAT 1983;

E. Remiszewski – Urządzenia radiolokacyjne, WAT 1978 ;

Zestaw rakietowy S200WE. Opis techniczny. WLOP 1989.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)