Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Computer Simulation of Linear Problems of Mechanics 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMXCSE-21-CSLPM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Computer Simulation of Linear Problems of Mechanics 1
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

LLP Erasmus

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Lectures / 12/+

Computer laboratories / 24/+

Przedmioty wprowadzające:

General Mechanics 1,

General Mechanics 2,

Strength of Materials 1,

Strength of Materials 2

Programy:

Mechanical engineering

Autor:

D.Sc. Eng. Wiesław KRASOŃ

Skrócony opis:

Introduction to practical problems of linear computer analysis. Methods for linear system analysis and introduction to multibody dynamics. Modelling of planar multibody systems-velocity and acceleration. Modelling and analysis of 3D multibody systems. Introduction to practical problems of linear FE analysis-simple-planar truss structures.

Pełny opis:

1. Introduction to practical problems of linear computer analysis. Classification of linear problems of mechanics and mechanical systems. Methods for linear system analysis.

2. Introduction to multibody dynamics. Differential-algebraic equations and system with constraints. Basic concepts for multibody simulation-simulation of unconstrained mechanical systems. Numerical integrations.

3. Modelling of planar multibody systems. Velocity and acceleration analysis. Dynamic simulation. Examples of engineering structures models for 3D multibody analysis.

4. Modelling of 3D multibody systems. Coupled analysis of rigid and elastic systems-examples.

5. Theoretical and computational aspects of finite element methods. Introduction to practical problems of linear FE analysis- typical algorithms of FE linear analysis.

6. Examples from areas of linear elasticity, structural mechanics and design of machine components. Basic relations in FE analysis of truss structures. Rod elements.

7. Modelling of structure and boundary conditions, FE analysis and the results interpretation of simple-planar truss structures.

Literatura:

1. Working Model 2D, Version 5.0, MSC.Software, 2000

2. MSC.Software. MD_Adams 2010. Help - ADAMS_view

3. MSC.Patran/Nastran Desktop. Tutorial Guide, MSC.Software, 2010

Efekty uczenia się:

The purpose of this course is to describe simple methods for multibody kinematic and dynamic simulations, and basic study of finite element methods. This feature is being used more and more by the engineering profession for analysis and design. The goal of this course is to demonstrate how such methods work and how they interact with models.

Metody i kryteria oceniania:

To obtain a passing grade the student must be able to: independently perform planar and simple 3D models for mutibody analysis,

develop a planar FE model of truss structures,

evaluate both accuracy and relevance of numerical results and write a short report on the features of numerical models and results interpretation.

Praktyki zawodowe:

--

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)