Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Principles of Acoustoelectronic

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXCSE-PoA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Principles of Acoustoelectronic
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://mpasternak.wel.wat.edu.pl/Acoustoelectronics.pdf
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Lecture and laboratories

Przedmioty wprowadzające:

Physics, Electronic circuits and signals

Autor:

Mateusz Pasternak

Skrócony opis:

The lecture series concern acoustic bulk and surface waves in solids as well as their application in modern electronic technology. The main problems of generation, detection and acoustic signal processing in the devices are considered during the lectures and laboratories measurements.

Pełny opis:

Basic properties of elastic waves in solids

Ferroelectricity. Acoustic waves in ferroelectric media.

SAW filters and resonators

SAW devices design problems

Acoustoelectronics actuators

Acoustoelectronics sensors

SAW special devices

Self-powered electronic and SAW smart structures

Literatura:

T. D. Rossing ed., Springer Handbook of Acoustics, 2007

A. Arnau, Piezoelectric Transducers and Applications, 2008

Y. Jang, Analysis of Piezoelectric Devices, 2006

D. Morgan, Surface Acoustic Wave Filters, 2007

Efekty uczenia się:

W1, W2/ General knowledge about generation and detection of acoustic waves in solids. / K_W02

W3 / Knowledge about construction and operational principles of acoustiv devices / K_W02

U1 / Design of simple acoustic devices skills / K_U06

U2 / Basic calculation skills concernig acoustoelectronic devices. / K_U06

U3 / Ability of matching od the acoustoelectronic devices to the external environment. / K_U11

K1 / Understanding place of the devices in modern electronics, pros and cons and knowledge about possible applications. / K_K01, K_K07

Metody i kryteria oceniania:

The assessment base on the final report.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)