Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

New trends in electronics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCNXCSD-NTE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: New trends in electronics
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W18/x

Przedmioty wprowadzające:

Fundamentals of solid state physics. Semiconducting materials. Advanced Physics

Programy:

1. Brief history of electronics and its development.

2. Impact of Moore's Law on the electronics sector.

2. Fundamental physical limitations on electronics development.

3. Principle of MOSFET operation and its evolution.

4. Magnetic field sensors based on giant magnetoresistance.

5. Influence of low dimensional solids on electronics devices.

6. Low dimensional solids in optoelectronic devices.

7. A spin-based electronics vision for the future.

8. Molecular electronics - from principles to practice.

9. Perovskite solar cells: an emerging photovoltaic technology.

Autor:

Piotr Martyniuk, DsC

Bilans ECTS:

1. Participation in lectures / 30

2. Lectures' self study / 10

3. Participation in laboratories / 8

4. Laboratories' self study / 4

5. Participation in consultations / 10

6. Exam preparation / 10

7. Exam /2


Students worktime: 74 / 5 ECTS

Lecturer participation: 50 / 3.5 ECTS

Laboratories: 8/ 0.5 ECTS

Skrócony opis:

The main objective of the lecture and laboratory classes is to present an applications review covering infrared techniques and devices. Infrared systems fundamentals are presented with emphasis on thermal emission, scene radiation and contrast, cooling techniques, and optics. Special attention is focused on night vision and thermal imaging concepts. The lecture concentrates on selected infrared systems from image intensifier systems, thermal imaging systems, to real space systems. Active and passive smart weapon seekers. Important infrared techniques and devices are presentrd: non-contact thermometers, radiometers, LIDAR, and infrared gas sensors.

Efekty uczenia się:

D_W01 Advanced knowledge in technological sciences, especially

materials science and solid state physics.

D_W02 Advanced knowledge regarding newest achievements in

new materials and technologies as well as research and

measurement techniques.

D_W03 Knowledge regarding methodology of scientific research in

materials science and related subjects.

D_U01 He/she has got skills connected with methodology of

research in materials sciences, especially regarding new

materials and technologies.

D_U05 He/she can describe experimental procedure and report

research activity.

D_U06 He/she can design and perform material synthesis and

characterization.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)