Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Detection of optical radiation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCNXCSD-DOR-II
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Detection of optical radiation
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

(tylko po angielsku) W34/x; L/8+

Przedmioty wprowadzające:

(tylko po angielsku) Fundamentals of solid state physics

Fundamentals of electronics

Fundamentals of optoelectronics


Programy:

(tylko po angielsku) Semester IV; Material Science, Photonic Systems Dedicated to Telecommunication and Detection

Autor:

(tylko po angielsku) Piotr Martyniuk, DsC

Bilans ECTS:

(tylko po angielsku) 1. Participation in lectures /34

2. Lectures' self study / 10

3. Participation in laboratories /15

4. Laboratories' self study /3

5. Participation in consultations / 3

6. Exam preparation / 5

7. Exam /2


Students worktime: 72 / 5 ECTS

Lecturer participation:54/ 4 ECTS

Laboratories: 15/ 1 ECTS


Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lectures:

1. Fundamentals of optical radiation detection.

2. Photography.

3. Thermal detectors.

4. Photoconducting detectors.

5. Photovoltaic detectors.

6. Photoemisive detectors.

7. Superlattice detectors.

8. Ogólne zasady projektowania stopni wejściowych fotoodbiorników.

9. Układy detekcji bezpośredniej.

10. Przedwzmacniacze do detektorów pojedynczych.

11. Modele szumowe układów detekcji bezpośredniej

12.Zaawansowane metody detekcji sygnałów optycznych

13. Detekcja wolnozmiennych sygnałów optycznych przez uśrednianie wyników pomiaru.

14. Detekcja fazoczuła.

15. Detekcja z synchronicznym całkowaniem sygnału.

16. Porównanie stosunku sygnału do szumu w układach detekcji koherentnej i detekcji bezpośredniej.

17. Układ odczytu sygnału do matryc detektorów.

Laboratory:

1. Measurements of spectral response characteristics of IR detectors.

2. Measurements of time response characteristics of IR detectors.

Literatura: (tylko po angielsku)

John. R. Wilson, Signal Detection and Analysis, Chapter 18, Stanford Research Systems, Inc. Sunnyvale, California

A. Rogalski and Z. Bielecki, Detection of optical radiation, Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, 52, 1 (2004).

Robert W. Boyd, Radiometry and the detection of optical radiation, ISBN: 978-0-471-86188-1, John Wiley and Sons Ltd

(1983).

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

D_W01 Advanced knowledge in technological sciences, especially materials science and solid state physics.

D_W02 Advanced knowledge regarding newest achievements in new materials and technologies as well as research and measurement techniques.

D_W03 Knowledge regarding methodology of scientific research in materials science and related subjects.

D_U01 He/she has got skills connected with methodology of research in materials sciences, especially regarding new materials and technologies.

D_U05 He/she can describe experimental procedure and report research activity.

D_U06 He/she can design and perform material synthesis and characterization.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Effect D_W01, D_W02, D_W03 - credits in writing and oral, fulfillment of laboratory classes.

Effect D_U01, D_U05, D_U06 - laboratory classes.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)