Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hazardous materials detection technologies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCCXCSM-HMDT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hazardous materials detection technologies
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.wtc.wat.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

lectures - 14 hours / grade passing

laboratories - 8 hours / passing

seminars - 8 hours / passing

Przedmioty wprowadzające:

1. General and inorganic chemistry – Knowledge of basic chemical laws

2. Organic chemistry – Knowledge of the basic properties of organic compounds and chemical reactions

3. Analytical chemistry and instrumental analysis – Knowledge of basic analytical techniques

4. Chemical sensors – General knowledge of converting a "chemical" signal into an electrical signal

5. Nuclear chemistry


Programy:

Chemistry

Autor:

dr inż. Edyta Budzyńska

Bilans ECTS:

Activity/ hours

1. Participation in lectures / 14

2. Self-study of lectures / 14

3. Participation in laboratories / 8

4. Self-preparation for laboratories / 14

5. Participation in seminars / 8

6. Participation in the consultation / 2

Hours/ECTS

Total student workload: 60/2

Classes with teachers: 32/1

Classes related to scientific work: 60/2

Skrócony opis:

The objectives of the course is: to provide an introduction into the field of hazardous materials, to introduce the problems related to air monitoring, to familiarize students with various sampling and detection technologies for hazardous materials, to teach how to take a sample containing trace amounts of hazardous substances and analyse it, to teach how to prepare analytical reports.

Pełny opis:

LECTURES

1. Properties of hazardous materials and specifics of their analysis / 2-hour

2. Sampling and preparation for detection and identification of trace amounts of substances / 4 hours

3. Laboratory analysis of samples containing dangerous substances / 4 hours

4. Detection and determination of substances using field instruments / 4 hours

LABORATORIES

Students perform laboratory exercises on:

1. Laboratory analysis of samples containing traces of hazardous substances (chemical warfare agents) / 4 hours

2. Operation and applications of portable detection devices / 4 hours

SEMINARS

During the seminars, the following topics will be considered:

1. Techniques used in the analysis of hazardous substances / 4 hours

2. On-site analysis of trace amounts of hazardous substances / 4 hours

Literatura:

Basic literature:

1. Hazardous Materials Air Monitoring and Detection Devices, Chris Hawley, Delmar/Thomson Learning, 2002 - 134, sygn. III-18299/TWB.35

2. Field Detection Technologies for Explosives, Yin Sun, ILM Publications, 2010, 69492.

Supplementary literature :

3. Detection Technologies for Chemical Warfare Agents and Toxic Vapors, Yin Sun, Kwok Y. Ong; CRC Press, 2005

4. Hazardous Materials Characterization: Evaluation Methods, Procedures, and Considerations; Donald A. Shafer, Wiley 2005

5. Emergency Characterization of Unknown Materials; Rick Houghton; Taylor & Francis, 2007.

Efekty uczenia się:

W1/Has well-established and extended knowledge of the chosen specialty./K_W02

W2/Has the computer science and chemistry knowledge to effectively use commercial chemical packages and scientific information databases./K_W07.

W3/Has extended knowledge in the field of analytical chemistry, allowing theoretical justification of the choice of analytical method and determination of the chemical composition of substances or their mixtures./K_W11

W4/Knows classical and instrumental analytical methods, their analytical capabilities, and theoretical basis. Knows ways of checking the reliability of results from quantitative chemical analysis and statistical methods for evaluating the study results. Knows the tendencies development of analytical equipment./K_W12

U1/Can plan and perform experimental tests or observations in a chemical laboratory using occupational health and safety principles, safe handling of chemicals, and selection and disposal of chemical waste K_U03.

U2/Can use research and scientific equipment to analyze mixtures and environmental samples./K_U06

U3/Can find the necessary information in professional literature, databases, and other sources, knows essential scientific journals in the field of chemistry and can assess the reliability of the information obtained K_U10.

U4/Can interact with others in teamwork and take a leading role in teams./K_U16

K1/Recognizes the importance of knowledge in problem-solving cognitive and practical and expert consultation in case of difficulty solving the problem yourself. Can critically evaluate the content received./K_K01

K2/Is ready to fulfill social obligations, inspiring and organizing activities for the benefit of the environment and initiating action for the use of public interest./K_K02

K3/Understands the social aspects of the practical application of acquired knowledge and skills (especially in business) and the related responsibility./K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Students will be assessed based on their participation in the exercises, seminars, and written colloquium.

All laboratory exercises must be completed successfully to qualify for the written colloquium.

The learning objectives W1, W2, W3, W4 and skills U1, U2, U3, and U4 are assessed during written colloquium and laboratories.

The purpose of K1, K2, and K3 is assessed during seminars.

Praktyki zawodowe:

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Seminarium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Budzyńska
Prowadzący grup: Edyta Budzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Seminarium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Seminarium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Budzyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Seminarium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)