Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polymer Materials

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCCXCSE-PM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polymer Materials
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

LLP Erasmus

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

lectures 28h/exam

laboratories16h/credit

seminars 16h/credit

Przedmioty wprowadzające:

 General and physical chemistry

 Mechanics and strength


Programy:

Degree programmes: 1. Materials Engineering 2. Chemistry

Specialization: all specializations

Degree of studies: undergraduate and graduate (1st and 2nd degree)


Autor:

dr Marzena Tykarska

Skrócony opis:

Basic information about polymers.

Reactions of synthesis. Structure of macromolecules.

Structure and morphology of polymers.

Mechanical properties. Thermal properties. Resistivity to solvents.

Relationship between the structure, properties and per-formance.

Modification of properties. Additives.

Measurements of properties.

Technology of polymer synthesis. Processing of poly-mer materials.

Plastics – classification, properties and applications

Elastomers – classification, properties and applications.

Novel polymers. Liquid crystal polymers. Polymer composites.

Recycling

Pełny opis:

Basic information about polymers.

History. Advantages and disadvantages. Macromolecules and polymer materials. Nomenclature. Comparison to other engineered materials. Basic terms: monomers, oligomers, mers, polymers, copolymers.

Reactions of synthesis. Structure of macromolecules.

Condensation and addition polymerizations. Atoms. Bonds. Configuration. Stereoregularity. Conformation.

Structure and morphology of polymers.

Number average and weight average molecular weight. Distribution of molecular weight. Degree of polymerization. Degree of cross-linking. Chain structure - linear, branched and networked. Dendrimers. Copolymers. Crystalline and amorphous morphology.

Mechanical properties. Thermal properties. Resistivity to solvents.

Mechanical states. Transitions in polymers. Resistivity to water, inorganic and organic solvents

Relationship between the structure, properties and performance.

Modification of properties. Additives.

Chemical and physical modifications of properties. Types of additives and they role in polymer materials.

Measurements of properties.

Mechanical: Strength. Hardness. Dynamic strength. Elasticity. Thermal: DTG, DTA, DSC, dilatometry. Structure: spectrometry. Identification of polymer materials. Thermal resistivity.

Technology of polymer synthesis. Processing of polymer materials.

Wet methods. High temperature methods (molding, injection molding, extrusion). Low pressure methods. Rubber vulcanization.

Plastics – classification, properties and applications

Thermoplastics – carbochain and heterochain. Thermosets. Fibers. Foils. Surface coatings. Adhesives.

Elastomers – classification, properties and applications.

Novel polymers. Liquid crystal polymers. Polymer composites.

Recycling

Literatura:

Obligatory:

 Hiemenz Paul C., Lodge Timothy P.,” Polymer Chemistry”, ed. CRC PR INC, 2007

 Calhoun Allison, Peacock Andrew J., “Polymer Chemistry”, ed. Hanser Fachbuchverlag, 2006

 Tadmor Zehev, Gogos Costas G., “Principles of Polymer Processing”, ed. John Wiley & Sons, 2006

Complementary:

 J. Brandrup, „Polymer Handbook”, 4th ed., John Wiley & Sons, 1999

 E. Kaufmann, Characterization of Materials, John Wiley & Sons, 2003

Efekty uczenia się:

 to introduce into basic physical and chemical properties of polymer materials and methods of their investigation

 to introduce into application of different kinds of polymer materials

 to introduce into technology of processing

 to teach the relation between structure, properties and performance

 to teach identification of polymer materials

Metody i kryteria oceniania:

written exam

presence during laboratories, reports

lecture on given subject

Praktyki zawodowe:

not applicable

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)