Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemistry of explosives

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCCXCSE-CoE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemistry of explosives
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

LLP Erasmus

Przedmioty wprowadzające:

(tylko po angielsku) Organic Chemistry; Prerequisites: structure, functional groups, reaction mechanisms

General and Inorganic Chemistry; Prerequisites: atomic structure and bonding

Physical Chemistry; Prerequisites: reaction kinetics and thermodynamics


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Classification of explosives and basic terms. Nitration – methods and mechanisms. Nitration agents. C-nitration of aromatic and aliphatic compounds. Synthesis of nitrate esters (O-nitration) and nitramines (N-nitration). Other methods of synthesis of explosives. Structures and properties of basic explosives TNT, RDX, HMX, Nitroglycerin, DGDN, PETN, Nitrocellulose. Preparation of the explosives on a laboratory scale. Novel high-energetic explosives – HNIW, DADNE, NTO, TEX. Unconventional explosive compounds – without nitro group, explosive polymers, high-nitrogen compounds, explosives with reduced sensitivity. Practical preparation and characterization of NTO, DADNE and TEX samples. Synthesis and properties of primary explosives – fulminates, azides, tetrazene, lead styphnate, furoxane derivatives, complex salts, peroxides and others. Practical preparation of basic primary explosives. Non-regular (home made) explosives – compounds and mixtures.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The nature of explosions: physical, nuclear and chemical explosions. Types of explosive transfor-mations: burning, deflagration, detonation. Thermo-chemistry of explosives: oxygen balance, decom-position reactions, heat and temperature of explo-sion, explosive power.

Basic properties and test methods for explosives sensitivity, stability and performance of explosives.

Classification and general characterization of ex-plosives: the history, present and future develop-ment of explosives.

Nitration – reagents, methods and mechanisms: aromatic and aliphatic C-nitration, N-nitration, O-nitration, technological aspects of nitration process.

Manufacture, properties and application of the commoner explosives: TNT, TATB, HNS, DADNE, NTO, NG, NC, PETN, RDX, HMX, HNIW, ADN; pri-mary explosives: LA, LS, MF.

Introduction to propellants and pyrotechnics: composition, manufacture and properties of gun and rocket propellants, heat, smoke, light, gas, noise generating pyrotechnics.

Advanced energetic materials: new energetic CHNO compounds, coordination energetic compounds, all-nitrogen materials, thermobaric explosives, advanced propellants, nanomixtures and nanocomposites, reactive materials.

Commercial explosive compositions: dynamites, ANFO, ammonium nitrate slurries and emulsions, heavy ANFO, unconventional and home made explo-sives.

Seminar’s subject matter:

1. Thermochemical calculations; 2. Energetic ionic liquids; 3. Indirect methods of nitration; 4. Nitro-cubanes; 5. Pyrotechnic mixtures; 6. Energetic nanocomposites and reactive mixtures; 7. Improvised explosives and explosive devices.

Literatura: (tylko po angielsku)

Obligatory:

T. M. Klapotke, Chemistry of High-Energy Materials, De Gruyter, Berlin, 2011.

J. A. Conkling, Ch. J. Mocella, Chemistry of Pyrotechnics, CRC Press, Boca Raton, 2011.

J. Akhavan, The Chemistry of Explosives, RSC, Cambridge, 2008.

Complementary:

J. P. Agrawal, R. D. Hodgson, Organic Chemistry of Explosives, Wiley, Chichester, 2007.

N. Kubota, Propellants and Explosives, Thermochemical Aspects of Combustion, Wiley-VCH, 2007.

U. Teipel, ed., Energetic Materials, Particle Processing and Characterization, Wiley-VCH, 2005.

J. A. Zukas, W. P. Walters, eds, Explosive Effects and Applications, Springer, NY, 2003.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

After successful completion of this course, students should be able to:

understand the mechanism of explosion by chemical explosives,

know and understand the methods and mechanism of nitration,

know the structure, compositions and properties of current and novel energetic compounds and materials,

prepare and test of explosive compounds at a laboratory scale.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The subject is accepted based on the positive result of examination procedure, which includes:

Homework problems that will be assigned with due dates throughout the course and some home-work assignments will be collected (announced and unannounced) for grading.

The participation in lectures, labs, and seminars

Final exam covering the theory and practice of energetic materials that has been presented during lectures, labs and seminars.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)