Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy radiolokacji i łączności satelitarnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTLSWSM-PRŁS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy radiolokacji i łączności satelitarnej
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Przedmioty wprowadzające:

Fizyka, matematyka, przetwarzanie sygnałów, nadajnik mikrofalowy, antena mikrofalowa, odbiornik mikrofalowy, propagacja fal elektromagnetycznych.

Programy:

Grupy WML

Skrócony opis:

Radar, istota pracy, zadania, klasyfikacje. Radarowy pomiar współrzędnych obiektu. Powierzchnia skuteczna obiektu, zasięg radaru i jego charakterystyka zasięgowa, równanie radiolokacji. Radarowe sygnały sondujące, wybrane problemy przetwarzania sygnałów, zakłócenia, przykladowe zastosowania radarów.

Wybrane zagadnienia propagacji fal elektromagnetycznych w atmosferze ziemskiej, refrakcja troposferyczna, tłumienie fal elektromagnetycznych. Podstawowe problemy łączności satelitarnej, zasięg łączności satelitarnej.

Pełny opis:

współrzędnych obiektu (odległość, azymut, elewacja). Powierzchnia skuteczna obiektu, zasięg radaru i jego charakterystyka zasięgowa, równanie radiolokacji. Radarowe sygnały sondujące (sygnały proste oraz złożone), wybrane problemy przetwarzania sygnałów, kompresja sygnałów, zakłócenia, przykladowe zastosowania radarów.

Wybrane zagadnienia propagacji fal elektromagnetycznych w atmosferze ziemskiej, refrakcja troposferyczna, tłumienie fal elektromagnetycznych. Podstawowe problemy łączności satelitarnej, zasięg łączności satelitarnej.

Literatura:

M.I. Skolnik; Introduction to radar systems. Mc Graw Hill, Third edition, 2001.

B. Mahafza; Introduction to radar analysis. CRC Press, 1998.

D.J. Bem; Radiodyfuzja satelitarna. WKiŁ, Warszawa 1990.

Efekty uczenia się:

Zrozumienie podstaw radiolokacji i łączności satelitarnej. Umiejętność interpretacji zjawisk propagacyjnych fal elektromagnetycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie testu obejmujacego zagadnienia rozważane w czasie wykładów, ćwiczeń rachunkowych oraz laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)