Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced computer fluid dynamics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAXCSD-ACFP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Advanced computer fluid dynamics
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

III stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

(tylko po angielsku) Lec 10/+ sem 50/+

Autor:

(tylko po angielsku) dr inż. Michał Frant

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lecture

1. Introduction to computational fluid dynamics. lec. 2

2. The governing equations of fluid dynamics. lec. 2

3. Mathematical behavior of partial differential equations. Boundary conditions. lec. 2

4. Main aspect of discretization. lec. 2

5. Advanced topics in modern CFD. The future of CFD. lec. 2

Seminar

1. Building of virtual model of airfoil. Building of mesh to numerical research of flow around airfoil. sem. 4

2. Building of virtual model two-dimensional cascade. Discretization two-dimmensional cascade to numerical research of flow by cascade. sem. 4

3. Mesh preparing to Couette flow. sem. 2

4. Building of simple three-dimensional objects. Discretization of simple three-dimensional objects to numerical research. sem. 4

5. Preparing complex virtual object to volume discretization. sem. 6

6. Discretization of complex virtual object to numerical research. sem. 6

7. Building of three-dimensional cascade. sem. 6

8. Discretization of three-dimensional cascade to numerical research. sem. 4

9. Numerical simulation of flow around airfoil. sem. 4

10. Numerical simulation flow by two-dimensional cascade. sem. 4

11. Mesh adaptation. sem. 4

12. Parallel computing. sem. 2

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Scott Post , Applied and computational fluid mechanics, Jones and Bartlett Publishers, 2011, 69058/Hd.057

2. Charles HIRSCH - Numerical computation of internal and external flows, vol. 1, vol. 2 - II79651

3. Ansys Fluent User Manual.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)