Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Urządzenia zobrazowania informacji - VI sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAEWSI-UZI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Urządzenia zobrazowania informacji - VI sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/+; C 6/z; L 8/z

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy elektroniki/ znajomość podstaw budowy i zasady działania układów elektronicznych.

Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów/ znajomość podstaw przetwarzania sygnałów.

Teoria radiolokacji/ znajomość podstawowych zasad teorii radiolokacji.


Programy:

Mechatronika/ Eksploatacja Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych


Autor:

dr inż. Dariusz Rodzik

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia fotometryczne.

Konstrukcja i parametry lamp wskaźnikowych.

Rodzaje zobrazowań radiolokacyjnych.

Projektory obrazu i wyświetlacze ciekłokrystaliczne.

Zobrazowania syntetyczne.

Zobrazowania TV.

Metody rejestracji obrazów.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznać słuchaczy z następującymi zagadnieniami: Podstawowe pojęcia fotometryczne. Wybrane zagadnienia z fizjologii widzenia człowieka oraz optyki elektronowej.

Konstrukcja i parametry lamp wskaźnikowych. Budowa i działanie lampy wskaźnikowej. Zjawiska fizyczne związane z zapisem i odczytem informacji z lamp pamięciowych.

Rodzaje zobrazowań radiolokacyjnych. Wskaźniki radiolokacyjne jedno i dwu- współrzędne typu A, B, M, P. Wskaźniki trój-współrzędne. Analogowe metody generacji podstaw czasu odległości i kąta.

Projektory obrazu i wyświetlacze ciekłokrystaliczne. Pasywne i aktywne ekrany do zobrazowania informacji. Obrazy trójwymiarowe.

Zobrazowania syntetyczne. Ogólne zasady współpracy wskaźnika z komputerem i stacją radiolokacyjną. Sposoby generacji znaków alfanumerycznych oraz zobrazowania sytuacji powietrznej.

Zobrazowania TV. Podstawowe pojęcia i ogólne zasady telewizji. Pasmo częstotliwości sygnału wizyjnego. Synchronizacja i synteza obrazu. Sposoby generacji zobrazowania barwnego. Urządzenia telewizji przemysłowej.

Metody rejestracji obrazów. Budowa i zasada działania kamery. Komputerowe systemy projekcji informacji.

Na ćwiczeniach przerabiana będzie:

Analiza działania układów wskaźnika radiolokacyjnego na podstawie schematu funkcjonalnego. Analiza pracy wybranych układów wskaźnika radiolokacyjnego na podstawie schematów ideowych. Analiza działania układów odbiornika TV na podstawie schematów funkcjonalnego i ideowego.

Laboratoria obejmuą:

Badanie wskaźników Samobieżnej Stacji Wykrywania i Naprowadzania.

Badanie zobrazowania syntetycznego na wskaźniku oficera naprowadzania PZR. Badanie zespolonego sygnału telewizyjnego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

 Makiewicz W.: Urządzenia zobrazowania informacji, WAT 1989.

 PRWB 9A33BM2 Opis techniczny cz.II i III.

 PRWB 9A33BM2 Album schematów cz.II i III.

Literatura uzupełniająca:

 Sadowski J.: Przeciwlotniczy zestaw rakietowy OSA-AK, WAT 2000.

 Urbański B.: Odbiorniki telewizyjne, WKŁ 1998.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

W1 - posiada wiedzę z zakresu możliwości taktyczno-technicznych sprzętu bojowego będącego na wyposażeniu pododdziału przeciwlotniczego;

W2 - posiada wiedzę z zakresu czynności obsługowych uzbrojenia i sprzętu bojowego;

U1 - potrafi przygotować uzbrojenie i sprzęt bojowy do prowadzenia działań bojowych;

U2 - potrafi wyjaśnić zasady funkcjonowania sprzętu i uzbrojenia bojowego;

Metody i kryteria oceniania:

 Wykłady ilustrowane prezentacjami komputerowymi Power Point w celu dostarczenia wiedzy określonej efektami W1, W2

 Ćwiczenia audytoryjne polegające na indywidulanej pracy na schematach funkcjonalnych i ideowych układów zobrazowania informacji radiolokacyjnej, w celu usystematyzowania wiedzy określonej efektami W1, W2 i U1

 Laboratoria polegające na wykonywaniu przez grupę studentów badań parametrów zobrazowania informacji radiolokacyjnej i sygnału telewizyjnego w celu opanowania umiejętności U1 i U2.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)