Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMXCSI6-PD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka dyplomowa
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Praktyka / 4 tygodnia / zal

Przedmioty wprowadzające:

Silniki pojazdów mechanicznych /

Podwozia i nadwozia /

Urządzenia elektryczne pojazdów /

Diagnostyka samochodów /

Mechatroniczne układy sterowania w samochodach /

Produkcja i naprawa samochodów /

Techniczna eksploatacja samochodów /

Programy:

Mechanika i budowa maszyn/mechatronika i diagnostyka samochodowa

Autor:

mgr inż. Józef Gwardys

Skrócony opis:

1. Organizacja zakładu

2. Główna działalność zakładu.

3. Działalność rynkowa zakładu

Pełny opis:

1. Organizacja zakładu - zapoznanie się.

Szkolenie bhp. Struktura organizacyjna i kierunki działalności zakładu. Zadania komórek organizacyjnych i powiązania pomiędzy komórkami.

2. Główna działalność zakładu - zapoznanie się i aktywny udział

Planowanie i projektowanie działalności produkcyjnej/usługowej i logistycznej.Przebieg procesu produkcyjnego/usługowego i logistycznego. Zarządzanie procesem produkcyjnym/usługowym i logistycznym. Urządzenia techniczne i dokumentacja techniczna stosowana w zakładzie.Obieg dokumentacji, gospodarka materiałowa, proces zakupów i system zapewnienia jakości produktów/usług. Proces obsługi logistycznej i administracyjno - księgowej.

3. Działalność rynkowa zakładu - zapoznanie się i aktywny udział

Proces sprzedaży i rodzaj świadczonych usług serwisowych, organizacja usług gwarancyjnych i po gwarancyjnych. Reklama i marketing.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)