Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy CAE w praktyce inżynierskiej - pwp

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMXCSI4-PWP-SCAEPI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy CAE w praktyce inżynierskiej - pwp
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Skrócony opis:

Wybrane zagadnienia liniowe i nieliniowe. Materiały sprężyste, hipersprężyste i ulegające uplastycznieniu. Zagadnienie kontaktu w połączeniu części maszyn. Stateczność konstrukcji. Definiowanie zmiennych obciążeń siłowych i kinematycznych. Analiza zderzenia ciał. Metody rozwiązania układów równań. Interpretacja wyników obliczeń.

Efekty uczenia się:

Umiejętność posługiwania się systemem obliczeń metodą elementów skończonych (MES) firmy MSC.Software w zakresie analiz konstrukcji, tworzenia dwu- i trójwymiarowych modeli dyskretnych elementów układów mechanicznych, przeprowadzania analizy numerycznej i interpretacji wyników, przeprowadzania analizy z uwzględnieniem zmiennej czasowej (dynamika).

Zapoznanie z podstawami teoretycznymi i możliwościami MES w zakresie liniowej i nieliniowej analizy zagadnień wytrzymałości konstrukcji dla przypadków badań statycznych i dynamicznych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)