Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hybrid Propulsion Systems

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMXCSE-71-HPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hybrid Propulsion Systems
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

LLP Erasmus

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 24/x ; C 14/ ; L 12/ ; Razem: 50

Przedmioty wprowadzające:

Fundamentals of machine dynamics, Fundamentals of machine structures, Fundamentals of combustion engines working cycles

Programy:

Semestr I

Autor:

dr inż. Filip POLAK

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 24

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 14

3. Udział w laboratoriach / 12

4. Udział w projektach / 0

5. Udział w seminariach / 0

6. Samodzielne studiowanie w zakresie wykładów / 2x24=48

7. Samodzielne studiowanie w zakresie ćwiczeń audytoryjnych / 2x14=28

8. Samodzielne studiowanie w zakresie laboratoriów / 3x12=36

9. Samodzielne studiowanie w zakresie projektów / 0

10. Samodzielne studiowanie w zakresie seminarium / 0

11. Sumaryczne obciążenie pracą studenta : 162

12. Końcowa liczba punktów: 162 : 30=5,4 / 5,5 ECTSSkrócony opis:

Category of hybrid vehicles. Hybrid vehicles parameters and characteristics. Theory and design of hybrid vehicles. Electric engines parameters and characteristics. Matching engine to a hybrid vehicle. Energy storage systems. Matching battery to a vehicle. Electrical safety during hybrid vehicle maintenance. Fuel cells in vehicles. Hydrogen storage systems. Vehicle to grid and plug-in vehicles. Charging infrastructure. Ecological problems of hybrid vehicles

Pełny opis:

Wykład /metody dydaktyczne

1. Theory and design of hybrid vehicles. Category of hybrid vehicles./ 2 godz.

2. Hybrid vehicles parameters and characteristics. / 2 godz.

3. Electric engines parameters and characteristics. / 2 godz.

4. Matching engine to a hybrid vehicle. / 2 godz.

5. Energy storage systems. / 2 godz.

6. Matching battery to a vehicle. / 2 godz.

7. Electrical safety during hybrid vehicle maintenance. / 2 godz.

8. Fuel cells in vehicles. / 2 godz.

9. Hydrogen storage systems. / 2 godz.

10. Vehicle to grid and plug-in vehicles. / 2 godz.

11. Charging infrastructure. / 2 godz.

12. Ecological problems of hybrid vehicles. / 2 godz.

Laboratoria /metody dydaktyczne

1. Introduction. / 2 godz.

2. Fuel cell characteristic. / 2 godz.

3. Hydrogen production process. / 2 godz.

4. Hybrid propulsion system characteristic. /2 godz.

5. Synchronous engine characteristic. /2 godz.

6. Characteristic of electric propulsion system. /2 godz.

Ćwiczenia /metody dydaktyczne

1. Electric safety during hybrid vehicle maintenance. / 4 godz.

2. Charging of electric vehicle. / 2 godz.

3. Matching engine to electric vehicle. / 4 godz.

4. Characteristics of hybrid vehicle. / 2 godz.

5. Matching battery to electric vehicle. / 2 godz

Literatura:

• Mehrdad E.: Modern electric, hybrid electric, and fuel cell vehicles: fundamentals, theory, and design. CRC PRESS, Boca Raton 2005

• Broussely M., Pistoia G.: Industrial Applications of Batteries. From Cars to Aerospace and Energy Storage. Elsevier Science, Amsterdam 2007, ISBN: 9780444521606.

• Pistoia G.: Electric and Hybrid Vehicles - Power Sources. Models, Sustainability, Infrastructure and the Market. Elsevier Science 2010, s. 237-241.

• Sandy T.C.E.: Sustainable Transportation Options for the 21st Century and Beyond, Springer International Publishing, Switzerland 2015.

• Erjavec J.: Hybrid: Electric and Fuel-Cell Vehicles (2nd Edition). Delmar, Cengage Learning, Clifton Park, NY 2013, ISBN: 9780840023957.

• Hoogers G.: Fuel Cell Technology Handbook. CRC Press, London 2003, ISBN: 9780849308772.

Efekty uczenia się:

To teach:

• construction of main engine components;

• construction of hybrid vehicles;

• fuel cells in vehicles and hydrogen storage systems;

To information about:

• matching engine to a vehicle;

• matching battery to a vehicle;

Metody i kryteria oceniania:

Basis estimations from exercises, laboratories and the final colloquium carried out on last lecture

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)