Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Alternative Propulsion Systems

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMXCSE-19Z1-APS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Alternative Propulsion Systems
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

LLP Erasmus

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/x ; C 8/ ; L 6/ ; Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

Fundamentals of machine dynamics, Fundamentals of machine structures, Construction and operation of internal combustion engines, Theory of internal combustion engines

Autor:

mgr inż. Filip POLAK

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 16

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 8

3. Udział w laboratoriach / 6

4. Udział w projektach / 0

5. Udział w seminariach / 0

6. Samodzielne studiowanie w zakresie wykładów / 2x16=32

7. Samodzielne studiowanie w zakresie ćwiczeń audytoryjnych / 2x8=16

8. Samodzielne studiowanie w zakresie laboratoriów / 3x6=18

9. Samodzielne studiowanie w zakresie projektów / 0

10. Samodzielne studiowanie w zakresie seminarium / 0

11. Sumaryczne obciążenie pracą studenta : 96

12. Końcowa liczba punktów: 96 : 30=3,2 / 3 ECTS


Skrócony opis:

Alternative propulsion systems – introduction. Alternative fuels for automotive applications. Hydrogen storage systems. Jet propulsion and rotary engines. Hybrid vehicles parameters and characteristics. Electric engines parameters and characteristics. Fuel cells in vehicles. Hydrogen powered vehicles. Matching propulsion system to a vehicle. Energy storage systems. Matching battery to a vehicle. Electrical HV safety during vehicle maintenance. Ecological problems of alternative propulsion systems

Pełny opis:

Wykład /metody dydaktyczne

1. Alternative propulsion systems – introduction. /1 godz.

2. Alternative fuels for automotive applications. /2 godz.

3. Jet propulsion and rotary engines. /2 godz.

4. Electric engines parameters and characteristics. /2 godz.

5. Hybrid vehicles parameters and characteristics. /2 godz.

6. Fuel cells in vehicles. Hydrogen powered vehicles. /3 godz.

7. Energy storage systems. /2 godz.

8. Ecological problems of alternative propulsion systems. /2 godz.

Ćwiczenia /metody dydaktyczne

1. Electrical HV safety during vehicle maintenance. /2 godz.

2. Matching propulsion system to a vehicle. /4 godz.

3. Matching battery to a vehicle. /2 godz.

Laboratoria /metody dydaktyczne

1. Hybrid propulsion system characteristic. /2 godz.

2. Electric propulsion system characteristic. /2 godz.

3. Hydrogen production process. /2godz.

Literatura:

• Mehrdad E.: Modern electric, hybrid electric, and fuel cell vehicles: fundamentals, theory, and design. CRC PRESS, Boca Raton 2005

• Broussely M., Pistoia G.: Industrial Applications of Batteries. From Cars to Aerospace and Energy Storage. Elsevier Science, Amsterdam 2007, ISBN: 9780444521606.

• Pistoia G.: Electric and Hybrid Vehicles - Power Sources. Models, Sustainability, Infrastructure and the Market. Elsevier Science 2010, s. 237-241.

• Sandy T.C.E.: Sustainable Transportation Options for the 21st Century and Beyond, Springer International Publishing, Switzerland 2015.

• Erjavec J.: Hybrid: Electric and Fuel-Cell Vehicles (2nd Edition). Delmar, Cengage Learning, Clifton Park, NY 2013, ISBN: 9780840023957.

• Hoogers G.: Fuel Cell Technology Handbook. CRC Press, London 2003, ISBN: 9780849308772.

Efekty uczenia się:

To teach:

• construction of hybrid vehicles;

• construction of electric vehicles;

• fuel cells in vehicles and hydrogen storage systems;

To information about:

• matching engine to a vehicle;

• matching battery to a vehicle;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)