Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowoczesne materiały i technologie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMRCSI-26-NMiT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne materiały i technologie
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

w-24, l - 16

Przedmioty wprowadzające:

Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn

Wymagania wstępne: znajomość klasyfikacji, struktury i właściwości materiałów konstrukcyjnych.

Techniki wytwarzania

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych technik wytwarzania elementów i zespołów maszyn.

Autor:

dr inż. Zenon KOMOREK,

dr inż. Zbigniew ZARAŃSKI


Pełny opis:

Elementy komputerowej nauki o materiałach oraz komputerowego

wspomagania doboru materiałów i technik wytwarzania

Stopy na osnowie faz międzymetalicznych - klasyfikacja, właściwości, techniki wytwarzania i przykłady zastosowań.

Materiały spiekane i ceramiczne – budowa, właściwości i przykłady

zastosowań

Materiały kompozytowe - budowa, mechanizm umocnienienia

oraz przenoszenia obciążeń, właściwości i zastosowanie.

Drewno oraz materiały drewnopochodne – właściwości, obróbka

i przykłady zastosowań.

Inżynierskie materiały inteligentne – budowa, właściwości i

przykłady zastosowań

Inżynierskie materiały biomimetyczne i funkcjonalne – budowa,

właściwości i przykłady zastosowań.

Trendy rozwojowe w obróbce skrawaniem.

Trendy rozwojowe w obróbce ściernej i erozyjnej.

Nowoczesne techniki przyrostowe

ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Dobór materiału dla wybranego elementu konstrukcyjnego.

Dobór techniki wytwarzania dla wybranego elementu konstrukcyjnego.

Badanie struktury i właściwości stopów na osnowie faz międzymetalicznych.

Badanie struktury i właściwości spieków

Badanie struktury i właściwości materiałów kompozytowych

Badania struktury i właściwości nowoczesnych materiałów narzędziowych.

Wytwarzanie elementów za pomocą laserowej techniki przyrostowej

Wytwarzanie elementów za pomocą centrum tokarsko - frezarskiego

CNC.

Literatura:

L. Dobrzański: Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe, WNT, Warszawa, 2006.

J. Nowacki, Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną, WNT, Warszawa, 2005.

E. Krzemień: Materiałoznawstwo, Wyd. Pol. Śląskiej, 2001.

W. Olszak, Obróbka skrawaniem, WNT, 2008.

P. Cichosz, Narzędzia skrawające, WNT, 2006.

Efekty uczenia się:

W1-Posiada wiedzę o nowoczesnych materiałach inżynierskich do zastosowań konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz o metodach badania ich struktury i właściwości.

W2-Ma wiedzę o nowoczesnych technologiach ubytkowych i przyrostowych wytwarzania elementów i zespołów maszyn oraz ma orientację o najnowszych trendach rozwojowych w budowie urządzeń

technologicznych wykorzystywanych w obróbce ubytkowej i przyrostowej

U1-Potrafi dokonać wyboru istotnych cech materiałowych odpowiedzialnych

za poziom właściwości użytkowych i umożliwiających

prognozowanie zachowania materiału przy określonych wymuszeniach

zewnętrznych.

U2-Ma przygotowanie niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz innych zajmujących się wytwarzaniem produktów

K1-Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole

i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne są prowadzone metodami aktywizującymi wykorzystując w szczególności

twórcze rozwiązywanie problemów, rozwijając u studentów umiejętność dyskusji na tematy zajęć

 Wykłady – w formie audiowizualnej,

 Ćwiczenia laboratoryjne – laboratorium badań eksperymentalnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)