Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLOPXCSL-19Z3-GP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia polityczna
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Ćwiczenia / realizowane są w formie: analizy przypadku (case study) pod-czas kierowanej dyskusji.

Tematy kolejnych zajęć to:

1. Case study wybranych przypadków dot. geografii politycznej Kaukazu Południowego (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja) – 2 h

2. Case study wybranych przypadków dot. geografii politycznej Europy (Polska, Federacja Rosyjska) – 2 h.

3. Case study wybranych przypadków dot. geografii politycznej Bliskiego Wschodu (Izrael, Iran) – 2 h.

4. Case study wybranych przypadków dot. geografii politycznej Azji Cen-tralnej (Kazachstan, Uzbekistan) – 2 h.

5. Case study wybranych przypadków dot. geografii politycznej Azji Wschodniej (Chiny, Japonia) – 2 h.

6. Case study wybranych przypadków dot. geografii politycznej Ameryki Północnej (USA, Meksyk) – 2 h.

7. Case study wybranych przypadków dot. geografii politycznej Ameryki Południowej (Brazylia, Argentyna)– 2 h.

8. Case study prognozowanych przypadków dot. geografii politycznej w III dekadzie XXI wieku – 2 h

Literatura:

Podstawowa:

S. Otok, geografia polityczna, wyd. PWN, 2020.

Uzupełniająca:

T. Stępniewski, Geopolityka regionu Morza Czarnego, wyd. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2011

Z. Brzeziński, B. Scowcroft, Ameryka i świat, wyd. Literatura faktu, 2009.

P. Khanna, Przyszłość należy do Azji, wyd. Wektory, 2020.

J. Bartosiak, Przeszłość jest prologiem, wyd. Zona Zero, 2019.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)