Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Microstrip antennas

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXCSE-MA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Microstrip antennas
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://mpasternak.wel.wat.edu.pl/microstrip%20antennas.pdf
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Lecture and laboratory exercises

Przedmioty wprowadzające:

Elekctromagnetic field theory

Antennas

Physics

Autor:

Mateusz Pasternak

Skrócony opis:

The lecture concerns planar antenna design. It consists on theoretical and practical parts.

Finally the students manufacture and measure the chosen antenna type.

Pełny opis:

Properties of different microstrip structures as an elements of planar antennas.

Analytical and numerical methods of microstrip structures modelling.

Methods and systems of planar antennas feeding.

Multi-band and multi-polarized microstrip antennas.

Methods of planar antennas design.

Antenna manufacturing and measurements.

Literatura:

K. Wong, Compact and broadband microstrip antennas, Wiley & Sons, Inc., 2002.

L. C. Godara, Smart antennas, CRC Press, 2004

Z. Chen, M. Chia, Broadband planar antennas. Design and applications, Wiley & Sons, Inc., 2006.

Efekty uczenia się:

W1 Advanced knowledge about planar antenna design and properties

W2 Knowledge concerning methods of modelling and designing of patch antenas

U1 Skills about antenna geometry calculation

U2 Team collaboration skills

Metody i kryteria oceniania:

Final asessment is fixed basing on individual projects and reports.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)