Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Circuits and Signals 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXCSE-CaS2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Circuits and Signals 2
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

LLP Erasmus

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W/6+; L/4z; Razem: 10 godz.

Autor:

dr inż. Leszek Iwanejko

Bilans ECTS:

Punkty ECTS 6

Skrócony opis:

Charakterystyki częstotliwościowe obwodów RLC, czwórniki,

widmo Fouriera, prawa komutacji, transformata Laplace'a i jej zastosowanie do analizy stanów nieustalonych obwodów RLC .

Pełny opis:

Wykłady:

Tematy kolejnych zajęć:

1. Charakterystyki częstotliwościowe obwodów RLC, opis macierzowy czwórników- 2 godz.

2. Sygnały niesinusoidalne, widmo Fouriera, eksponencjalna postać widma Fouriera - 1godz.

3. Prawa komutacji, opis różniczkowy obwodów, transformata Laplace'a i jej zastosowanie do analizy stanów nieustalonych obwodów RLC - 2godz.

4. Stany nieustalone w obwodach RL, RC i RLC -1godz.

Laboratorium:

1. Widmo Fouriera sygnałów niesinusoidalnych w obwodach liniowych -4godz.

Literatura:

1. I.J. Nagrath, "Signals and Systems", 2001.

2. M.J. Roberts, "Signals nad Systems", 2003.

3. R.K. Rao Yarlagradda, "Analog and Digital Signals and Systems",

2009.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów: na podstawie kolokwium

Zaliczenie laboratorium: na podstawie wykonania praktycznego i zaliczenia sprawozdania.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)