Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Radary specjalnych zastosowań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEVWSM-RSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Radary specjalnych zastosowań
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Przedmioty wprowadzające:

Anteny i propagacja fal.

Nadajniki radiolokacyjne.

Odbiorniki radiolokacyjne.

Przetwarzanie sygnałów.

Podstawy teledetekcji.

Podstawy radiolokacji.

Programy:

Grupy WEL WAT w specjalności RADIOLOKACJA.

Skrócony opis:

Zapoznanie ze środowiskiem pracy wybranych radarów.

Budowa, zasada pracy wojskowych radarów lotniskowych.

Zapoznanie ze specyfiką rozwiązań technicznych radarów artyleryjskich, lokalizacji stanowisk artylerii.

Zapoznanie z problematyką wykrywania min przeciwpiechotnych i improwizowanych ładunków wybuchowych.

Literatura:

Merril. SKOLNIK. Introduction to radar systems. 2001.

J. BŁAŻEJAK Urządzenia radiolokacyjne (SRL JUSTYNA-82.1999.

R. MAHAFZA Introduction to radar analysis. 1999.

uzupełniająca:

Z. Czekała Parada Radarów. Wydawnictwo Bellona Warszawa 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisemnej

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność i aktywny udział na wszystkich seminariach

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: pozytywna ocena z pracy pisemnej dotyczącej tematyki wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Laboratorium, 6 godzin więcej informacji
Seminarium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Pietrasiński
Prowadzący grup: Paweł Kaczmarek, Jerzy Pietrasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie ZAL/NZAL
Laboratorium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)