Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika georadarowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEMCSM-TG/I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika georadarowa
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://members.upcpoczta.pl/m.pasternak46/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Przedmioty wprowadzające:

technika mikrofal

podstawy radiolokacji

Skrócony opis:

W ramach wykładów przedstawione zostaną najważniejsze zastosowania georadarów. Omówiona będzie budowa gleb pod kątem rozchodzenie się fal elektromagnetycznych. Wyjaśnione zostaną podstawy działania georadarów, rodzaje zobrazowań oraz

podstawowe algorytmy przetwarzania danych. W ramach zajęć praktycznych ćwiczona będzie metodyka pomiarów georadarowych oraz podstawy interpretacji ich wyników.

Pełny opis:

W ramach wykładów przedstawione zostaną najważniejsze zastosowania georadarów. Omówiona będzie budowa gleb pod kątem rozchodzenie się fal elektromagnetycznych. Wyjaśnione zostaną podstawy działania georadarów impulsowych, z falą ciągłą i ze schodkową modulacją częstotliwości. Omówione zostaną rodzaje zobrazowań oraz podstawowe algorytmy przetwarzania danych. W ramach zajęć praktycznych ćwiczona będzie metodyka pomiarów georadarowych oraz podstawy interpretacji ich wyników.

Zajęcia laboratoryjne obejmą ćwiczenia praktycznych umiejętności posługiwania się aparaturą georadarową.

Literatura:

J. Karczewski, Ł. Ortyl, M. Pasternak, Zarys metody georadarowej, wyd. II, AGH 2011.

H. M. Jol, Ground Penetrating Radar, Theory and Application, Elsevier 2009.

Efekty uczenia się:

Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących propagacji fal elektromagnetycznych w glebie

Znajomość budowy i zasady działania aparatury georadarowej

Praktyczne umiejętności posługiwania się aparaturą georadarową.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz kolokwium dotyczącego tematyki wykładów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)