Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozpoznanie radarowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEKWSM-RR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozpoznanie radarowe
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Przedmioty wprowadzające:

Fizyka (teoria fal elektromagnetycznych), matematyka, generacja i przetwarzanie sygnałów mikrofalowych.

Programy:

Grupy WEL WAT.

Skrócony opis:

Przedmiot składa się z dwóch części.

Część pierwsza dotyczy radaru oraz radiolokacji. W szczególności rozważania obejmują następujące problemy: radar, istota pracy, klasyfikacje, zasięg radaru, równanie radiolokacji, charakterystyka zasięgowa radaru. Sygnały radarowe, ich przetwarzanie. Przykłady radarów.

Część druga dotyczy zagadnień ELINT/ESM, a w tym wykrywanie sygnałów radarowych, namierzanie i lokalizacja, zasięg rozpoznania, metryka radaru w bazie danych, przykłady urządzeń klasy ELINT/ESM.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z dwóch części.

Część pierwsza dotyczy radaru oraz radiolokacji. W szczególności rozważania obejmują następujące problemy: radar, istota pracy, klasyfikacje, zasięg radaru, równanie radiolokacji, charakterystyka zasięgowa radaru. Wpływ warunków propagacji fal elektromagnetycznych (refrakcja, tłumienie, wielodrogowość) na zasięg.

Sygnały radarowe, ich przetwarzanie, kompresja sygnałów złożonych. Przykłady radarów.

Część druga dotyczy zagadnień ELINT/ESM, a w tym wykrywanie sygnałów radarowych, namierzanie i lokalizacja (metody obliczania pozycji źródła emisji, ocena błędów), zasięg rozpoznania, metryka radaru w bazie danych, przykłady urządzeń klasy ELINT/ESM, ich podstawowe parametry. Kierunki rozwoju urządzeń rozpoznania.

Literatura:

M.I. Skolnik. Radar handbook. Third edition. McGraw Book Company, 2008.

N. Levanon, E. Mozeson. Radar signals. John Willey@Sons Inc. 2004.

L. Paradowski, F. Szutkowski. Problemy rozpoznania i przeciwdziałania radioelektronicznego. WAT, Warszawa, 1986.

Walka elektroniczna w Siłach Powietrznych. Dowodztwo Sił Powietrznych, Zarząd Rozpoznania i WE. Warszawa 2010.

David Adamy, EW 101. A First Course in Electronic Warfare. Artech House, Boston – London, 2001.

Richard G. Wiley, Electronic Intelligence: The Analysis of Radar Signals. Second Edition. Artech House, Boston – London, 1993.

Efekty uczenia się:

Zrozumienie zasady pracy radaru, różnych jego rozwiązań i charakterystyk.

Zrozumienie technik i procedur rozpoznania sygnałów radarowych.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem obejmującym całość materiału rozważanego w ramach wykładów, ćwiczeń rachunkowych oraz laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)