Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowana pirotechnika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SDRXXCSS-Zp-20L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana pirotechnika
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

LLP Erasmus

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

(tylko po angielsku) Lecture: 20h

Przedmioty wprowadzające:

(tylko po angielsku) General chemistry

Inorganic chemistry

Autor:

(tylko po angielsku) Dr Mateusz Szala

Bilans ECTS:

(tylko po angielsku) 2

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

1. Introduction to modern pyrotechnics,

2. Fuel and oxidizers in modern pyrotechnics,

3. High-nitrogen compounds in pyrotechnics,

4. UV and IR screening smokes,

5. Advanced composite propellants,

6. Test methods for pyrotechnics,

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Pyrotechnics is the art and science of creating and utilizing the heat effects and products from exothermically reacting, predominantly solid mixtures or compounds when the reaction is, with some exceptions, nonexplosive and relatively slow, self-sustaining, and self-contained.

Primary flame: self-igniting compositions, white phosphorus, primers, strike matches. Light generation: white light, flash charges, coloredlights, fireworks. Aerosols: screening and signaling smokes, dispersions of agents in air. Noise: firecrakers, whistling sound. Heat generation: first fire and igniters, delay trains, fire starting, heating devices, high-temperature flames. Chemical production: gas production, thermites.

Literatura: (tylko po angielsku)

H. Ellern, Military and Civilian Pyrotechnics, CPC, New York 1968.

R. Cheret Detonation of condensed explosives, Springer-Verlag, New York 1993.

N. Kubota, Propellants and Explosives, Wiley-VCH, New York 2002.

J. P. Agarwal, High-energy Materials, Wiley-VCH, New York 2010.

R. Shortridge et al. Elimination of perchlorate oxidizers from pyrotechnic flare compositions, Final Report, SERD, 2007.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Know and understand how to choose the ingredients for modern pyrotechnic compositions

Know and apply the methods of mixing and binding the pyrotechnic mixtures

Know and apply the test methods of pyrotechnics

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Final exam covering the theory and practice presented during lectures

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

N/A

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)