Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane działy balistyki, modelowanie i symulacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SDRXXCSS-Zdbmis-20L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane działy balistyki, modelowanie i symulacja
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

III stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 12; C 18; razem 30

Przedmioty wprowadzające:

Program przedmiotu bazuje na przedmiotach i programie nauczania na technicznych studiach wyższych na kierunku mechatronika, lotnictwo i kosmonautyka oraz na kierunkach pokrewnych

Programy:

Inżynieria mechaniczna

Autor:

dr hab. inż. Zbigniew Leciejewski

Skrócony opis:

Podstawy teoretyczne złożonych zagadnień z obszaru balistyki wewnętrznej, przejściowej, zewnętrznej i końcowej umożliwiające ich modelowanie i symulację komputerową

Pełny opis:

Wykłady

1. Tendencje rozwojowe w zakresie stałych materiałów

miotających i układów miotających / 2 / podstawy teoretyczne do modelowania działania nietypowych układów miotających z punktu widzenia balistyki wewnętrznej

2. Wypływ gazów prochowych z lufy podczas strzału oraz ich przepływ przez hamulec wylotowy / 2 / opis zjawisk zachodzących podczas wypływu gazów prochowych z lufy podczas strzału (balistyka przejściowa)

2. Charakterystyki geometryczne, masowo-bezwładnościowe

oraz aerodynamiczne pocisków i rakiet /4 / podstawy teoretyczne do modelowania ruchu obiektów latających

z punktu widzenia balistyki zewnętrznej

4. Modelowanie uderzeniowego oddziaływania obiektów /4 / podstawy teoretyczne do analitycznego i numerycznego modelowania zjawisk będących domena balistyki końcowej

Ćwiczenia

1. Nietypowe układy miotające – modele fizyczne i matematyczne / 4 /

2. Model fizyczny i matematyczny ruchu swobodnego obiektu latającego w atmosferze ziemskiej / 4 /

3. Modelowanie przepływu gazów prochowych w okresie przejściowym z wykorzystaniem ruchomych siatek / 4 /

4. Modelowanie przepływu gazów prochowych przez hamulec wylotowy /2 /

5. Analityczne metody modelowania uderzeniowego oddziaływania obiektów / 2 /

6. Numeryczne metody modelowania uderzeniowego oddziaływania obiektów / 2 /

Analiza, modelowanie i symulacja wybranego procesu obejmującego (wariantowo) pojedyncze zagadnienie balistyki wewnętrznej, przejściowej, zewnętrznej lub końcowej, lub ich integrację dla potrzeb rozwoju indywidualnych zainteresowań naukowych studenta

Literatura:

Podstawowa:

 S. Torecki – Balistyka wewnętrzna, WAT Warszawa 1980, sygn. S- 42926

 D.E. Carlucci, S.S. Jacobson – Ballistics - Theory and Design of Guns and Ammunition, CRC Press, London, New York 2008

 J. Gacek, M. Glapski – Balistyka zewnętrzna i dynamika lotu, WAT Warszawa 1999, S-56115

 E. Włodarczyk – Balistyka końcowa pocisków amunicji strzeleckiej, Tom I, WAT Warszawa 2006

 E. Włodarczyk, A. Jackowski – Balistyka końcowa pocisków szybkich, WAT Warszawa, 2008

 Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski - Metody numeryczne, WNT, Warszawa 2002 r.

 Z. Kosma - Metody Numeryczne dla Zastosowań Inżynierskich, Politechnika Radomska, Radom 2008 r.

 A.A. Самарский - Теория разностных схем, Наука, Москва 1977..

 K. Jach - Komputerowe modelowanie dynamicznych oddziaływań ciał metodą punktów swobodnych, PWN, Warszawa 2001 r.

Uzupełniająca:

 J. Gacek – Balistyka zewnętrzna cz.I,, WAT Warszawa 1997, S-56034

 J. Gacek – Balistyka zewnętrzna cz.II,, WAT Warszawa 1997, S-56035

 G.M Moss, D.W. Leeming, C.L. Farrar – Military Ballistics, Brassey’s, London, Washington, 1995

 ANSYS. Metoda Elementów Skończonych dla praktyków - materiały szkoleniowe firmy MESco, Tarnowskie Góry 2009 r.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie:

Warunkiem zaliczenia jest opracowanie przez studenta modelu matematycznego i programu komputerowego umożliwiającego symulację określonego zagadnienia z balistyki wewnętrznej, przejściowej, zewnętrznej lub końcowej lub kompilacji tych zagadnień.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)