Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza i projektowanie misji kosmicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IOEWXCSI-AMK-19Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza i projektowanie misji kosmicznych
Jednostka: Instytut Optoelektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+, C 12/+, L 4/+, razem: 30 godz., 3 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Fizyka, Pokładowe systemy satelitarne, Aplikacje do celów przetwarzania danych satelitarnych, Nawigacja Satelitarna, Meteorologia satelitarna

Programy:

Valispace

STK (wersja Pro)

Autor:

mgr inż. Rafał BUREK

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom od strony praktycznej jak wygląda proces definiowania i budowania misji satelitarnej. Studenci poznają profesjonalną terminologię używaną w przemyśle kosmicznym, jak i zagadnienia mające kluczowe znaczenie pozwalające ocenić stan projektu satelity np. w oparciu o ryzyka mogę w nim występować. Studenci nauczą się korzystać z profesjonalnego oprogramowania pozwalającego na symulację określonych zagadnień (STK), jak i utrzymania konfiguracji w projekcie kosmicznym (Valispace).

Pełny opis:

Wykłady - tematy zajęć (po 2 godziny lekcyjne):

1. Misje kosmiczne – wstęp

2. Budowa i sterowanie misją satelitarną

3. Definicja misji

4. Satelita jako urządzenie i warunki na niego oddziałowujące

5. Platforma i "nie platforma"

6. Segment naziemny

7. Obliczenia orbitalne

Ćwiczenia - tematy zajęć (po 2 godziny lekcyjne):

1. Scenariusz realizacji misji

2. Warsztaty - wprowadzenie do środowiska STK

3. Warsztaty - definicja misji i jej optymalizacja

4. Warsztaty - analiza optymalnie dobranej orbity dla misji

5. Warsztaty – analiza mocy pozyskiwanej w trakcie misji

6. Warsztaty - analiza łącza mocy dla wybranej misji

Laboratoria - tematy zajęć (po 2 godziny lekcyjne):

1. Wizyta Centrum Operacyjnego misji BRITE w CAMK (4 godz.)

Literatura:

1. „NASA SYSTEMS ENGINEERING HANDBOOK” https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/nasa_systems_engineering_handbook_0.pdf

2. “Space Mission_Analysis_and_Design” Third Edition

3. ECSS standards (ecss.nl)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Laboratorium, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Drozd
Prowadzący grup: Tadeusz Drozd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)