Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biometric Identification Systems

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IOEVXCSM-BISE-23L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biometric Identification Systems
Jednostka: Instytut Optoelektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

(tylko po angielsku) L 16/x, L 14/+, 30 hours., 2 ECTS pts.

Przedmioty wprowadzające:

(tylko po angielsku) - Fundamentals of security engineering / Security system. Basic concepts and measures in the area of safety issues. Technical hazard and technical safety, risk, loss (damage). Recognition and identification of hazards. Processes of formation of losses (damage). Selected problems of safety, reliability and safety management, technical reliability and human reliability. Relationships of risk measures to reliability and hazard measures. General characteristics of methods of risk analysis: qualitative and quantitative methods. Safety of a technical object.

- Electrical and electronic engineering I / Operational safety of electrical equipment. Principles of safety in the installation and operation of electrical installations.

Autor:

(tylko po angielsku) dr hab inż. Marcin Kowalski, prof. WAT

Bilans ECTS:

(tylko po angielsku) 2 ECTS points

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The subject is designed to introduce biometrics as a method of personal identification, the problems of various biometric characteristics, construction and design of biometric personal identification systems with particular emphasis on access control systems and electronic identification media. As a part of the course, students will be introduced to the principle and operation of popular biometric techniques and the construction of complex biometric systems.

Literatura: (tylko po angielsku)

Primary:

• Bolle Ruud M., Connel Jonathan H., Pankanti Sarath, Ratha Nalini K., Senior Andrew W., Biometria, WNT, 2008

• Li, Stan Z., Jain, Anil (Eds.), Encyclopedia of Biometrics, Springer 2015

• ISO/CEN/IEC standards

Additional:

• Thomas L. Norman, Integrated Security Systems Design: Concepts, Specifications, and Implementation, Butterworth-Heinemann, 2011

• Czasopisma naukowe: IET Biometrics, IEEE Access, IEEE T-Biom, IEEE TIFS, Pattern Recognition.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Marcin Kowalski, Mirosław Nowakowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)