Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektronika i sygnały WMTAXCSM-EiSy
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

podstawowa:

1. Chwaleba, B. Moeschke, G. Płoszajski – Elektronika, WSiP 2008, wyd. XI

2. Boksa J. Układy analogowe część II, WAT 2000

3. Filipkowski A. : Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1978.

4. Baskakow Ś. I., Sygnały i układy radiotechniczne. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 1972.

5. Szabatin J.,: Podstawy teorii sygnałów, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, Warszawa. 2007

6. Izydorczyk J., Płonka G., Tyma G.: Teoria sygnałów. Kompendium wiedzy na temat sygnałów i metod ich przetwarzania, Helion, Gliwice 2006

7. Zieliński T.P.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań. WKŁ, Warszawa 2005

uzupełniająca:

1. Szabatin J.,: Przetwarzanie sygnałów. Materiały dydaktyczne Politechniki Warszawskiej, 2003, www.ise.pw.pl/~szabatin

2. Smith S.W.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Praktyczny poradnik dla inżynierów i naukowców. Wydawnictwo BTC, Warszawa, 2007.

3. Proakis J.G., Manolakis D.G.: Digital Signal Processing. Principles, Algorithms, and Applications. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1996.

4. Oppenheim A. V.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, WKŁ, Warszawa, 1979.

5. Lyons R.G.: Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów. WKŁ, Warszawa, 2010

Efekty uczenia się:

W1 / Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą przetwarzania sygnałów w układach elektronicznych / K_W03

U1 / Potrafi wykorzystać poznane metody analizy obwodów elektrycznych do projektowania układów/ K_U07

U2 / Potrafi zaprojektować filtr cyfrowy o określonych charakterystykach / K_U07

U3 / potrafi przeprowadzić analizę sygnałów występujących w układach elektronicznych / K_U11

U4 / potrafi przeprowadzić przetwarzanie sygnału przy wykorzystaniu oprogramowania i układów elektronicznych / K_U11

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę na podstawie pisemnego testu.

Zakres tematów:

1. Matematyczne modele sygnałów / 2 Podstawowe pojęcia. Modele sygnałów. Parametry sygnałów. Deterministyczny model sygnału. Przykłady sygnałów elementarnych. Pojęcie sygnału stochastycznego. Charakterystyki sygnałów losowych.

2. Analiza widmowa sygnałów analogowych/ 2

Szereg Fouriera. Transformata Fouriera. Właściwości transformaty Fouriera. Analiza widmowa sygnałów okresowych. Analiza widmowa sygnałów nieokresowych. Charakterystyki częstotliwościowe sygnałów losowych. Wybrane problemy analizy widmowej. Funkcje wagowe

3. Podstawy analizy korelacyjnej sygnału / 2 Funkcja autokorelacji i jej właściwości. Funkcja korelacji wzajemnej sygnałów. Sygnały analogowe i dyskretne o ograniczonej mocy średniej.

4. Szumy w elementach i układach elektronicznych / 1. Fizyczne źródła szumów. Parametry charakteryzujące właściwości szumowe elementów i układów elektronicznych.

5. Pętla synchronizacji fazowej - PLL / 2. Zasada działania pętli synchronizacji fazowej. Elementy składowe pętli. Analiza własności pętli. Cyfrowa pętla synchronizacji fazowej. Zastosowania PLL.

6. Przemiana częstotliwości / 1. Istota przemiany częstotliwości. Zasada działania mieszacza. Układy przemiany częstotliwości.

7. Kształtowanie widma przez układ liniowy. Filtry pasywne i aktywne /2 Układy-podstawowe definicje. Opis układów w dziedzinie czasu i częstotliwości. Filtry idealne. Podstawowe układy filtrów aktywnych ze wzmacniaczem operacyjnym.

8. Modulacja sygnałów/ 2. Pojęcie i cel modulacji. Rodzaje modulacji. Pojęcie sygnału analitycznego, przekształcenie Hilberta. Modulacje amplitudowe i kątowe sygnału ciągłego. Podstawowe układy modulacji.

9. Zaawansowane techniki próbkowania sygnałów / 2 Przetwornik A/C. Twierdzenie o próbkowaniu. Funkcje bazowe. Rodzaje próbkowania. Próbkowanie sygnałów wąskopasmowych. Kwantowanie sygnału. Odtwarzanie sygnału na podstawie próbek.

10. Analiza widmowa sygnałów dyskretnych / 2

Dyskretne przekształcenie Fouriera. Wybrane właściwości dyskretnego przekształcenia Fouriera. Szybkie przekształcenie Fouriera (FFT).

11. Podstawy filtracji cyfrowej / 2 Istota filtracji cyfrowej. Układy o nieskończonej odpowiedzi impulsowej NOI. Układy o skończonej odpowiedzi impulsowej SOI. Podstawy projektowania filtrów cyfrowych. Zaliczenie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Kawalec 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-3 (2023-09-29)