Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektronika i sygnały WMTAXWSJ-ES
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://wml.wat.edu.pl/
Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie ZAL/NZAL
Literatura:

podstawowa:

1. Chwaleba, B. Moeschke, G. Płoszajski – Elektronika, WSiP 2008, wyd. XI

2. Boksa J. Układy analogowe część II, WAT 2000

3. Filipkowski A. : Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1978.

4. Baskakow Ś. I., Sygnały i układy radiotechniczne. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 1972.

5. Szabatin J.,: Podstawy teorii sygnałów, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, Warszawa. 2007

6. Izydorczyk J., Płonka G., Tyma G.: Teoria sygnałów. Kompendium wiedzy na temat sygnałów i metod ich przetwarzania, Helion, Gliwice 2006

7. Zieliński T.P.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań. WKŁ, Warszawa 2005

uzupełniająca:

1. Szabatin J.,: Przetwarzanie sygnałów. Materiały dydaktyczne Politechniki Warszawskiej, 2003, www.ise.pw.pl/~szabatin

2. Smith S.W.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Praktyczny poradnik dla inżynierów i naukowców. Wydawnictwo BTC, Warszawa, 2007.

3. Proakis J.G., Manolakis D.G.: Digital Signal Processing. Principles, Algorithms, and Applications. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1996.

4. Oppenheim A. V.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, WKŁ, Warszawa, 1979.

5. Lyons R.G.: Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów. WKŁ, Warszawa, 2010

Efekty uczenia się:

symbol / efekt kształcenia / odniesienie do efektów kierunku

W1 / Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą przetwarzania sygnałów w układach elektronicznych / K_W03

U1 / Potrafi wykorzystać poznane metody analizy obwodów elektrycznych do projektowania układów/ K_U07

U2 / Potrafi zaprojektować filtr cyfrowy o określonych charakterystykach / K_U07

U3 / potrafi przeprowadzić analizę sygnałów występujących w układach elektronicznych / K_U11

U4 / potrafi przeprowadzić przetwarzanie sygnału przy wykorzystaniu oprogramowania i układów elektronicznych / K_U11

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: ocen z kartkówek i kolokwium

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: ocen z wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych

efekt W1 sprawdzany jest podczas sprawdzania wiedzy teoretycznej przed ćwiczeniami rachunkowymi i laboratoryjnymi;

efekty U1 – sprawdzany jest na ćwiczeniach rachunkowych i laboratoryjnych oraz na podstawie indywidualnego zadania;

efekty U2, U3, U4 - sprawdzany jest na ćwiczeniach laboratoryjnych, oraz na podstawie indywidualnych zadań związanych z wykonywanymi ćwiczeniami.

Zakres tematów:

Laboratoria

1. Określanie parametrów szumowych elementów i układów elektronicznych / 2

2. Analiza rozwiązań układowych PLL oraz dobór elementów dla zadanych parametrów / 2

3. Badanie mieszacza / 2

4. Badanie filtrów aktywnych / 2

5. Badanie podstawowych układów modulacji / 2.

6. Podstawowe operacje na sygnałach w środowisku MATLAB /2

7. Badanie parametrów i charakterystyk czasowo-częstotliwościowych filtrów z wykorzystaniem środowiska MATLAB / 2.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Żółtowski 14/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Żółtowski 14/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Żółtowski 15/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Żółtowski 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)