Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie MON

Informacje o programie studiów

Kod: WELEXWSI12Z
Nazwa: elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie MON
Tryb studiów: Stacjonarne (wojskowe)
Rodzaj studiów: Pierwszego stopnia
Czas trwania: Siedem semestrów
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: Elektronika i telekomunikacja
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Elektronika i telekomunikacja Radionawigacja
Elektronika i telekomunikacja Rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne
Elektronika i telekomunikacja Eksploatacja systemów łączności
Elektronika i telekomunikacja Radioelektroniczne urządzenia pokładowe
Elektronika i telekomunikacja Radiolokacja
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Elektroniki (od 2002/03L) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadanie świadectwa dojrzałości, pozytywnie zakończone postępowanie kwalifikacyjne oparte na sprawdzianie z wychowania fizycznego i rozmowie kwalifikacyjnej, analizie wyników uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej oraz egzaminie maturalnym.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Inżynier elektroniki i telekomunikacji, specjalność radionawigacja
  • Inżynier elektroniki i telekomunikacji, specjalność rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne
  • Inżynier elektroniki i telekomunikacji, specjalność eksploatacja systemów łączności
  • Inżynier elektroniki i telekomunikacji, specjalność radioelektroniczne urządzenia pokładowe
  • Inżynier elektroniki i telekomunikacji, specjalność radiolokacja
Uprawnienia zawodowe:

• egzamin z języka obcego na poziomie B2

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia i studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzynarodowe oraz makrokierunki (Dz. U. 2007 Nr 164, poz. 1166). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów w podziale na grupy przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)