Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

elektronika i telekomunikacja, systemy teledetekcyjne, magisterskie

Informacje o programie studiów

Kod: WELEDCSM13L
Nazwa: elektronika i telekomunikacja, systemy teledetekcyjne, magisterskie
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: Drugiego stopnia
Czas trwania: Trzy semestry
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Elektronika i telekomunikacja
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Elektronika i telekomunikacja Systemy teledetekcyjne
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Elektroniki (od 2002/03L) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, pozytywnie zakończone postępowanie kwalifikacyjne oparte na analizie wyników uzyskanych na studiach wyższych.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Magister inżynier elektroniki i telekomunikacji, specjalność systemy teledetekcyjne
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia i studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzynarodowe oraz makrokierunki (Dz. U. 2007 Nr 164, poz. 1166). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów w podziale na grupy przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)