Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab. inż.

Zbigniew Zieliński

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

profesor uczelni w jednostce Wydział Cybernetyki

Terminy konsultacji dla studentów

Środy, 15.15-17.00, pok. 111/65
lub online:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aJ2-bq4CAM3efiiNcaUhOojcmoQJCJos78_eDsYShh-g1%40thread.tacv2/1633425341494?context=%7b%22Tid%22%3a%22e66af1e9-d714-4a1f-8101-22a504f9622f%22%2c%22Oid%22%3a%2253ddbc44-e89d-41fb-8491-93435a518f70%22%7d

Niestacjonarne:
- jeden raz w miesiącu, niedziele, bezpośrednio po zajęciach online

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Zbigniew Ekspedyt
Nazwisko
Zieliński
Stopnie i tytuły
dr hab. inż.
261 838 730
Bud 65, 00-908 Warszawa (Bemowo), Polska, pokój 110

Przejdź do planu
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)