Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mapa budynków jednostki
Wojskowa Akademia Techniczna

Na poniższej mapce zaznaczone zostały niektóre budynki wybranej jednostki oraz jej podjednostek. Kliknij na czerwoną ikonę na mapce, aby zobaczyć jej opis. Kliknij i pociągnij mapkę, aby ją przesunąć. Użyj kółka myszki, aby ją powiększyć lub zmniejszyć.
UWAGA. Nie wszystkie budynki zostały oznaczone na mapce. Pełną listę budynków znajdziesz pod mapką.

Lista budynków

Budynek Adres Na mapie?
Budynek 158
Wojskowa Akademia Techniczna
(adres nieznany) TAK
Budynek główny WAT (Sztab)
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Wydział Elektroniki
Wydział Cybernetyki
Instytut Optoelektroniki
Wydział Nowych Technologii i Chemii
gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa TAK
Klub WAT
Studium Języków Obcych
(adres nieznany) TAK
Studium Wychowania Fizycznego
Studium Wychowania Fizycznego
(adres nieznany) TAK
Budynek 15
Wydział Inżynierii Mechanicznej
(adres nieznany) TAK
Budynek 17
Wydział Inżynierii Mechanicznej
(adres nieznany) TAK
Budynek 19
Wydział Inżynierii Mechanicznej
(adres nieznany) TAK
Budynek 20
Wydział Inżynierii Mechanicznej
(adres nieznany) TAK
Budynek 21
Wydział Inżynierii Mechanicznej
(adres nieznany) TAK
Budynek 22
Wydział Inżynierii Mechanicznej
(adres nieznany) TAK
Budynek 23
Wydział Inżynierii Mechanicznej
(adres nieznany) TAK
Budynek 23A
Wydział Inżynierii Mechanicznej
(adres nieznany) NIE
Budynek 28
Wydział Inżynierii Mechanicznej
(adres nieznany) TAK
Budynek 34
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Wydział Nowych Technologii i Chemii
(adres nieznany) TAK
Budynek 34A
Wydział Inżynierii Mechanicznej
(adres nieznany) NIE
Budynek 54
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Wydział Elektroniki
(adres nieznany) TAK
Budynek 62
Wydział Inżynierii Mechanicznej
(adres nieznany) TAK
Budynek 68
Wydział Inżynierii Mechanicznej
(adres nieznany) TAK
Budynek 13
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
(adres nieznany) TAK
Budynek 135
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
(adres nieznany) TAK
Budynek 70
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
(adres nieznany) TAK
Budynek 25
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
(adres nieznany) TAK
Budynek 26
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
(adres nieznany) TAK
Budynek 36
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
(adres nieznany) TAK
Budynek 38
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
(adres nieznany) TAK
Budynek 63
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
(adres nieznany) TAK
Budynek 67
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
(adres nieznany) TAK
Budynek 69
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
(adres nieznany) TAK
Budynek 72
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
(adres nieznany) TAK
Hangar lotniczy
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
(adres nieznany) TAK
Budynek 45
Wydział Elektroniki
00-908 Warszawa (Bemowo) TAK
Budynek 47
Wydział Elektroniki
(adres nieznany) TAK
Budynek 61
Wydział Elektroniki
(adres nieznany) TAK
Budynek 75
Wydział Elektroniki
(adres nieznany) TAK
Budynek 80
Wydział Elektroniki
(adres nieznany) TAK
Budynek 53
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
(adres nieznany) TAK
Budynek 55
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
(adres nieznany) TAK
Budynek 57
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
(adres nieznany) TAK
Budynek 58
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
(adres nieznany) TAK
Budynek 98
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
(adres nieznany) TAK
Budynek WCY (IMiK, ITA, IOiZ)
Wydział Cybernetyki
(adres nieznany) TAK
Budynek 136
Instytut Optoelektroniki
(adres nieznany) TAK
Budynek 41
Instytut Optoelektroniki
(adres nieznany) TAK
Budynek 46
Instytut Optoelektroniki
(adres nieznany) TAK
Budynek 49
Instytut Optoelektroniki
(adres nieznany) TAK
Budynek Termowizji IOE
Instytut Optoelektroniki
(adres nieznany) TAK
Budynek 14
Wydział Nowych Technologii i Chemii
(adres nieznany) TAK
Budynek 24
Wydział Nowych Technologii i Chemii
(adres nieznany) TAK
Budynek 5
Wydział Nowych Technologii i Chemii
(adres nieznany) TAK
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)